Dla Rodziców - Przedszkole Nr 4 - SŁONECZKO
To takie proste!
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców
 
 
Regulamin   Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik bez tła Opłaty        Pomoc       Rekrutacja    Statut
 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
   
 • podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;
   
 • bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych;
   
 • wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek;
   
 • wzmacnianie wychowawczej roli szkoły;
   
 • podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Lp.

 

RODZAJ WSPÓŁPRACY

TERMIN

1.

 

Organizacja informacyjnego zebrania z rodzicami we wszystkich grupach wiekowych - zapoznanie rodziców
z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

wrzesień

2.

 

Zdobywanie zaufania rodziców poprzez stwarzanie jak najlepszej atmosfery, wykorzystanie rzeczywistej troski
o każde dziecko.

 

cały rok

3.

 

Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach
realizowanych w przedszkolu:

- przygotowanie i aktualizowanie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

- aktualizacja strony internetowej,

- spotkania indywidualne, grupowe.

 

cały rok

wg potrzeb

4.

 

Rozbudzanie w rodzicach potrzeby rozmowy na tematy wychowawcze
w czasie spotkań indywidualnych.

 

cały rok

5.

 

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

 

cały rok

6.

 

Włączenie rodziców w kształtowanie u dzieci, określonych
w podstawie programowej, wiadomości i umiejętności:

- propozycje literackie dotyczące problemów wychowawczych
(kącik dla rodziców, strona internetowa),

- przygotowanie zadań dla rodziców doskonalące konkretne umiejętności dzieci w celu wspomagania ich w rozwoju,

- rozmowy podsumowujące pracę z dzieckiem w domu.

 

cały rok

7.

 

Zachęcanie rodziców do zaangażowania się w życie przedszkola: uroczystości przedszkolne, wycieczki, spacery plenerowe, konkursy, kontakty z instytucjami użyteczności publicznej.

 

wg kalendarza uroczystości

i harmonogramu spotkań

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-03-21