To takie proste!
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

Zgodnie z umową w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminą Miasta Łowicz:

 

§ Rodzic /Opiekun prawny*, zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia wszystkich opłat za korzystanie z deklarowanych świadczeń realizowanych w Przedszkolu.


§ Opłata miesięczna za usługi świadczone przez Przedszkole jest pobierana z „ góry”  do 20 dnia każdego miesiąca. Informuje, że za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe.

 

Wpłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu:
BGŻ Łowicz 32 1600 1143 1836 0149 8000 0002

 

Wpłaty na fundusz rady rodziców:
Bank Pekao S.A 63 1240 3347 1111 0000 2865 7860


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-07